قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:رحیم مهدیان فرنگی‌کار سنگین وزن اصفهانی است که 10 ماه است به دلیل مسمومیت در کما به سر می‌برد. مهدیان تاکنون بارها در سطح استانی موفق به کسب عنوان قهرمانی شده و در مسابقات کشوری جوانان و بزرگسالان نیز بر روی سکو رفته است و قرار بود در مسابقات بین‌المللی نیز شرکت کند اما اکنون 10 ماه است که او حتی توانایی حرف زدن هم ندارد. هزینه نگهداری و مراقبت از این ورزشکار که دیگر نشانی از آن بدن تنومند ندارد ماهیانه رقمی بیش از 20 میلیون ریال است که پدرش این هزینه‌ها را تاکنون پرداخت کرده است اما برای ادامه درمان نیازمند توجه مسئولان است.

قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر
قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر
قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر
قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر
قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر
قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر
قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر
قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر
قهرمان فرنگی کار کشتی در کما /تصاویر