قوچان نژاد در حال و هوای مراسم عروسی

پرتال اجتماعی واکنش:رضا قوچان نژاد هنوز در حال و هوای مراسم عروسی به سر می برد.رضا قوچان نژاد که چند هفته ای می شود ازدواج کرده است هنوز در حال و هوای مراسم عروسی به سر می برد و حتی سر تمرین و زمین چمن  هم با لباس رسمی ظاهر می شود. سرمربی چارلتون(Charlton Athletic) در مصاحبه ای گفته است: ما رضا را درک می کنیم!

قوچان نژاد در حال و هوای مراسم عروسی

عکس قوچان نژاد در حال و هوای مراسم عروسی