لباس افغانی هیلاری کلینتون /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: هیلاری کلینتون 68 ساله روز یکشنبه در حالی که یک کت گلدوزی شده بلند بر تن داشت همراه با همسر و دختر 35 ساله اش – چلسی کلینتون- و داماد خانواده مشغول پیاده روی بود.این پیاده روی خانوادگی در حالی که کلینتون ها منتظر تولد دومین نوه نیز هستند بیشتر به خاطر لباس هیلاری مورد توجه قرار گرفت.کتی که هیلاری بر تن داشت یک کت بلند گلدوزی شده بود که او در سال 2003 آن را از افغانستان خریداری کرده بود.

.
لباس افغانی هیلاری کلینتون /تصاویر
هیلاری کلینتون در لباس افغانی
لباس افغانی هیلاری کلینتون /تصاویر