لباس رزمی آیت‌الله خلخالی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: آیت‌الله شیخ صادق خلخالی در جبهه های جنگ – 1359

لباس رزمی آیت‌الله خلخالی /عکس