لباس متفاوت مهمانداران هواپیما در ایران /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:به گفته مدیرعامل هواپیمایی تفتان قرار است مهمانداران این ایرلاین با این لباس به مسافران سرویس ارائه کنند.

لباس متفاوت مهمانداران هواپیما در ایران /عکس