لحظه انفجار انتحاری یک تروریست داعش /عکس

این تصویر متعلق به انفجار انتحاری یک تروریست داعشی در عمق خاک کوبانی است.