مجری معروف ازدواج کرد /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: نجمه جودکی که این روزها با برنامه گلبهار در تلویزیون حاضر است، با انتشار این تصویر از ازدواجاش خبر داد.

مجری معروف ازدواج کرد /عکس