محل ضربت خوردن حضرت علی(ع) /عکس

 پرتال اجتماعی واکنش:تصویر زیر نمایی از محراب حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه است.

محل ضربت خوردن حضرت علی(ع) /عکس