مراسم ازدواج‌ زندانیان‌ /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:مراسم ازدواج‌ زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر سال 1360

مراسم ازدواج‌ زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر سال 1360