مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر

سلن دیون خواننده مشهور ۴۷ ساله روز گذشته در مراسمی در مونترآل با همسرش وداع کرد.
پرتال اجتماعی واکنش:سلن دیون ،خواننده مشهور که درست یک روز بعد از مرگ همسر، برادر خود را نیز از دست داد دیروز در کلیسای نتردام مونترال با همسرش وداع کرد.
مراسم تشییع “رنه آنژلی” ۷۳ ساله در حالی که ۳ یادگار و فرزندان او (رنه چارلز ۱۴ ساله و دوقلوهای ۵ ساله نلسون و ادی) همسرش سلن دیون را همراهی می کردند برگزار شد.”ترسا دیون” ۸۸ ساله مادر سلن دیون نیز در این مراسم شرکت کرده بود.
این زوج در سال ۱۹۹۴ در همین کلیسا با یکدیگر پیمان ازدواج بستند و بنا به وصیت رنه آخرین دیدار نیز در این کلیسا انجام شد. گفتنی است، خانواده سلن دیون پیشتر با پیشنهاد دولت کبک برای برگزاری مراسمی ملی موافقت کرده بودند. همچنین در بیست و دوم ژانویه، به نشان عزای ملی  پرچم کبک بر روی ساختمان پارلمان به صورت نیمه‌افراشته در آمد.
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور /تصاویر
مراسم تشییع همسر خواننده مشهور