مردی سرش را اهدا می کند

پورتال خبری واکنش: بیست و ششم ژوئن به وقت محلی، والری سپیریدنوف مرد روس که به زودی نخستین جراحی پیوند سر در جهان را انجام می دهد، در نشست خبری حضور یافت. او که به نوعی بیماری کم سابقه یعنی لاغری و خشکی عضله مبتلا شده ، پیدا کردن یک بدن سالم یگانه فرصت زنده ماندن اوست.

براساس گزارش رسانه های محلی، مسئولیت این جراحی بر عهده پزشکی از ایتالیا می باشد. وی به موفقیت این جراحی اطمینان دارد و این جراحی را “طرح بهشت” خواند.

اگر این جراحی با موفقیت انجام شود، فرصتی برای بیماران مبتلا به بیماری علاج ناپذیر فراهم خواهد کرد. اما به سبب ریسک بالای این عمل ، محافل پزشکی در شک و تردید به سر می برند. پزشکی از AANS آمریکا گفت: عواقب این جراحی بسیار جدی است و حتی می تواند “دردناک تر از مرگ باشد”. وی امیدوار است مردم این جراحی را قبول نکنند.

گفتنی است این جراحی به یک تیم پزشکی ۱۰۰ نفره و ۳۶ ساعت متوالی زمان نیازمند است و هزینه آن به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار پوند می رسد.

اخبار , اخبار گوناگون, جراحی پیوند سر

اخبار , اخبار گوناگون, جراحی پیوند سر

اخبار , اخبار گوناگون, جراحی پیوند سر

اخبار , اخبار گوناگون, جراحی پیوند سر

اخبار , اخبار گوناگون, جراحی پیوند سر

اخبار , اخبار گوناگون, جراحی پیوند سر

اخبار , اخبار گوناگون, جراحی پیوند سر

اخبار , اخبار گوناگون, جراحی پیوند سر

اخبار , اخبار گوناگون, جراحی پیوند سر