مسافرکشی رئیس جمهور ونزوئلا /عکس

پرتال خبری واکنش:دولت ونزوئلا به تازگی طی قرار دادی تعداد چهارصد دستگاه تاکسی از کشور چین وارد کرده است و تصاویر منتشر شده نشان می دهد مادارو رئیس جمهور ونزوئلا خودش شخصا برای ارزیابی کیفیت این محصول به مسافرکشی پرداخته است.

رئیس جمهوری در حال مسافرکشی+عکس
رئیس جمهوری در حال مسافرکشی+عکس