موج سواری جوانان در دریا /تصاویر

پرتال خبری واکنشنوجوانان برزیلی در روزهای گرم تابستان برای موج سواری ، از محلات فقیرنشین ریودوژانیرو به سواحل این شهر می آیند.

موج سواری نوجوانان برزیلیموج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی

موج سواری نوجوانان برزیلی