نتیجه امام (ره) در شبکه اجتماعی /عکس

سید احمد خمینی فرزند سید حسن خمینی با انتشار این عکس در صفحه اجتنماعی خود آن را مربوط به “مرقد مطهر امام خمينى (ره) ، پاييز ٩٣” و “آخرين عكس دايى صادق با برادران و خواهر” عنوان کرده و حاضران در عکس را اینچنین معرفی کرده است: از سمت راست: مامان فاطى، دايى جواد، دايى مرتضى، دايى صادق، من. عكاس : بابا.

 عکس خانوادگی نتیجه امام (ره) در شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی سید احمد خمینی