نجات جنین رها شده توسط یک سگ /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:یکی از خبرهایی که به تازگی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود خبر نجات نوزاد دختر رهاشده در خرابه توسط یک سگ است.
این روز ها که اولین مرجع اخبار و اطلاعات مردم شبکه های اجتماعی و گروه های تلگرامی شده است، خبرهایی زیادی دست به دست می شود که صحت و سقم هیچکدام از آنها تایید شده نیست.

یکی از این خبرها که به تازگی و با سرعت زیاد در حال گسترش و اشتراک گذاریست، خبر نجات یک نوزاد رها شده در خرابه توسط یک سگ است که در توضیحات این تصاویر اینگونه نوشته است:
نوزاد دختر که بعد از تولد در خرابه ها رها شده بود توسط این سگ نجات پیدا کرده است. این سگ بدون اینکه کوچکترین صدمه ای به این نوزاد بزند، او را تا نزدیک ترین خانه آن منطقه منتقل کرده است.

ناگفته نماند هیچ یک از سایتهای منتشر کننده این خبر به زمان و مکان آن اشاره ای نکرده اند.