نذری متفاوت در مسیر نجف به کربلا /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: یک عراقی در مسیر نجف به کربلا ، کیف و کفش زائران حسینی را به طور رایگان تعمیر می‌کند

عکس: یک نذر متفاوت در مسیر نجف به کربلا