نقاشی دخترمعلول از چهره‌ی عادل فردوسی‌پور /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: تصویری از عادل فردوسی پور توسط فاطمه حمامی دختری با ۸۵ درصد معلولیت فاطمه حمامی دختری با ۸۵ درصد معلولیت که اخیرا طرح تصویر علی دایی را با پا نقاشی کرده بود،این بار تصویری از عادل فردوسی پور را طراحی کرده است.

نقاشی دخترمعلول از چهره‌ی عادل فردوسی‌پور /عکس