نمازخواندن سردار سلیمانی در هواپیما /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: جدیدترین عکسی که از فرمانده نیروی قدس سپاه ( سردار سلیمانی ) منتشر شده وی را در حال نماز خواندن در هواپیما نشان می دهد.

نمازخواندن سردار سلیمانی در هواپیما /عکس