نماز جماعت مختلط به امامت یک زن /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:“آنی رونفنلد” زن آمریکاییِ مالزیایی الاصل در سفر به مغرب، نماز جماعت را به صورتیکه اختلاط مردان و زنان در آن وجود دارد به امامت جماعت خودش برگزارکرد.