نیلوفر امینی‌فر در حال سرسره بازی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: نیلوفر امینی فر درباره این که او یک «زن کوچک» است و اصراری برای بزرگ شدن ندارد. عکسی که ایشان را در داخل یک سرسره مخصوص کودکان در پارک نشان می‌دهد.

نیلوفر امینی‌فر در حال سرسره بازی /عکس