هنرمندان در مراسم رونمایی از آلبوم خاطره‌ها /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:عکس های هنرمندان در مراسم رونمایی از آلبوم خاطره ها

Snapshot_2015-12-30_132643

هنرمندان در مراسم رونمایی از آلبوم خاطره ها

Snapshot_2015-12-30_132712
عکس های هنرمندان در مراسم رونمایی از آلبوم خاطره ها

Snapshot_2015-12-30_132726

هنرمندان در مراسم رونمایی از آلبوم

Snapshot_2015-12-30_132745

عکس های هنرمندان در مراسم رونمایی از آلبوم خاطره ها

Snapshot_2015-12-30_132800

محسن افشانی , زهرا عاملی , ماه چهره خلیلی

Snapshot_2015-12-30_132814

عکس های هنرمندان