ورق بازی در متروی تهران /عکس

بازی دخترانه در مترو

پرتال اجتماعی واکنش: پس از انتشار عکسی که مردی را در حال کشیدن شیشه در مترو نشان می داد، به تازگی تصویر دیگری در شبکه های اجتماعی در حال انتشار است که حکایت از ورق بازی دختران در یکی از ایستگاه های مترو دارد.

fffff

بازی دختران در مترو