وزیر خارجه چین در آغوش محمد جواد ظریف /عکس

” وانگ یی “ وزیر خارجه چین در آغوش ظریف

 در حاشیه دیدار وزیر خارجه چین  با محمد جواد ظریف

عکس جالب از وزیر خارجه چین در آغوش ظریف

فرهنگ