پاریس گردی فرهاد مجیدی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: فرهاد مجیدی مرد فوق العاده باهوشی است، میداند کی بلیط تور ها باد می‌کند تا با بهترین قیمت ها پاریس گردی بکند!

 
چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (188)