پدرهایی که هرگز به خانه نرسیدند /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: گوشه‌ای از تصاویر فرزندانی که امسال نوروز را بدون حضور پدرشان برگزار خواهند کرد.شهدایی که برای دفاع از حرم به سوریه رفتند.

 

پدرهایی که هرگز به خانه نرسیدند /عکس