پرتره‌ای از مظفرالدین شاه قاجار

پرتال اجتماعی واکنش:عکسی که در زیر می‌بینید را عبدالله قاجار در استودیوی شخصی خود از مظفرالدین شاه قاجار برداشته است. عبدالله قاجار یکی از پیشگامان تاریخ عکاسی ایران و دانش آموخته دارالفنون است. پرتره استودیویی از مظفرالدین شاه قاجار؛ مقارن چنین روزی یعنی21 دسامبر سال 1905 و سی ام آذرماه 1284 در ادامه خیزش عمومی برای مشروطه خواهی شاه بیمار با درخواست متحصنین برای عزل حاکم تهران و تاسیس عدالت خانه موافقت کرد و دستور داد كالسكه هايی از تهران براي باز گرداندن متحصنين به شهرري فرستاده شوند. یک ماه پس از این عقب نشینی مظفرالدین شاه وی فرمان تاسیس عدالتخانه را نیز امضا کرد.

Snapshot_2015-12-24_120107
عکسی که در بالا می‌بینید را عبدالله قاجار در استودیوی شخصی خود از مظفرالدین شاه قاجار برداشته است. عبدالله قاجار یکی از پیشگامان تاریخ عکاسی ایران و دانش آموخته دارالفنون است. وی پس از گذراندن دوره آموزش عکاسی در دارالفنون مدتی را نیز در فرنگ به تحصیل شیوه های نوین فن عکاسی گذراند و به ایران بازگشت. او مهمترین عکاس دربار قاجار در اواخر عصر ناصرالدین شاه و اوایل عصر مظفرالدین شاه است که برای سال‌ها متولی عکاسخنانه شاهی و نیز ملقب به “عکاس همایونی”شده است.