پرش آزاد خانم‌ها در پاساژ تهران /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: پرش آزاد خانم‌ها و آقایان از ارتفاع ۴۰ متری در یکی از پاساژهای در تهران .تصاویر زیر پرش آزاد خانم‌ها و آقایان را تا ارتفاع ۴۰ متری در مجتمع تجاری مگامال اکباتان نشان می‌دهد. این برنامه به منظور رونمایی از بزرگترین تشک پرش برگزار شده است.

پرش آزاد خانم‌ها در پاساژ تهران /عکس

 پرش آزاد خانم‌ها و آقایان از ارتفاع ۴۰ متری در یکی از پاساژهای در تهران