پرچم ایران با روبان مشکی در اختتامیه پارالمپیک 2016 /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: پرچم ایران در مراسم اختتامیه پارالمپیک 2016 با روبان مشکی حمل شد.مراسم اختتامیه پارالمپیک 2016 با حضور ورزشکاران تمام کشورها برگزار شد. پرچم ایران در این مراسم با روبان مشکی توسط ورزشکار کشورمان حمل شد.

پرچم ایران با روبان مشکی در اختتامیه پارالمپیک 2016

پرچم ایران با روبان مشکی در اختتامیه پارالمپیک 2016
عکس پرچم ایران با روبان مشکی در اختتامیه پارالمپیک 2016عکس پرچم ایران با روبان مشکی در اختتامیه پارالمپیک 2016