پسری دخترنما با کفشهای پاشنه بلند /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:تصویر پسری دخترنما با کفشهای پاشنه بلند در صفحات مجازی در حال دست به دست شدن است.تصویر پسری دخترنما با کفشهای پاشنه بلند در صفحات مجازی در حال دست به دست شدن است.مد و لباس، مهم ترین دغدغه این روزهای جوانان است. هزاران سایت و صفحه مجازی برای نمایش به‌روزترین پوشش‌ها ایجاد شده اما پوشش‌هایی که اکثر آنها با فرهنگ ما ایرانی ها مغایرت زیادی دارد و این درحالی است که برخی از جوانان چشم بسته حاضر می شوند تنها برای خودنمایی از پوشش های نامتعارف استفاده کنند.

در این میان هستند پسران دخترنمایی که حاضرند به هر قیمتی خود را در معرض نمایش دیگران قرار دهند. نیازی به توضیح نیست، تصویر زیر گویای همه چیز است.

پسری دخترنما با کفشهای پاشنه بلند /عکس