پوشش جالب یک روحانی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: پوشش جالب یک روحانی برای فرار از سرما در مراسم کلنگ زنی پایانه نوبت دهی کامیون های ترانزیتی در مرز بازرگان
پوشش جالب یک روحانی /عکس