پوشش دختران خارجی در مسابقات اسکی دیزین /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:مراسم اختتامیه و اهدای مدال مسابقات اسکی چمن قهرمانی جوانان جهان ، روز جمعه در پیست بین المللی دیزین برگزار شد.

پوشش دختران خارجی در مسابقات اسکی دیزین /تصاویر
پوشش دختران خارجی در مسابقات اسکی دیزین /تصاویر
پوشش دختران خارجی در مسابقات اسکی دیزین /تصاویر
پوشش دختران خارجی در مسابقات اسکی دیزین /تصاویر