پیرزن متولد 1299 در حال رأی دادن /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: این زن سالخورده، که متولد 1299 است، برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود و منطقه خود به تنهایی به شعبه اخذ رای مراجعه کرده و به نامزد منتخب خود رای داد.

عکس: پیرزن متولد 1299 پای صندوق رأی