چادر نماز ویژه گشایش بخت هم رسید /عکس

پرتال خبری واکنش: عرضه چادر نماز ویژه “گشایش بخت” در نمایشگاه قرآن