چهره خواهران دوقلو شما را متعجب خواهد ساخت /تصاویر

یکی از دوقلوها پوست سفید با موهای صاف قرمز و چشمان آبی و دیگری با پوست تیره ، موهای فر و چشمان تیره است.

به گزارش پرشین وی با چنین تفاوت ظاهری خیره کننده ای کمتر کسی می تواند باور کند لوسی و ماریا خواهر هستند چه برسد به این کهدوقلو نیز هستند!

این خواهران دوقلو به دلیل ازدواج دو نژاد متفاوت والدینشان به صورت خارق العاده ای با ظاهر متفاوتی به دنیا آمده اند.

  چهره این خواهران دوقلو شما را متعجب خواهد ساخت

 چهره این خواهران دوقلو شما را متعجب خواهد ساخت

 مادرشان دونا یک دورگه جامائیکایی و پدرشان وینس سفیدپوست است. آنها در ژانویه 1997 به دنیا آمدند ومادرشان به محض دیدن دوقلوهایش با دو رنگ پوست متفاوت به شدت حیرت زده شد.

مادر 47 ساله آنها که کارگر انبار است و پدر 53 ساله شان که به عنوان کارگر داربست زنی کار می کرد ، پس از به دنیا آمدن دوقلوها از هم جدا شدند.

 چهره این خواهران دوقلو شما را متعجب خواهد ساخت

 چهره این خواهران دوقلو شما را متعجب خواهد ساخت

این خواهران دوقلو 18 ساله ، سه خواهر برادر دیگر به نام های جورج 23 ساله، چینا 22 ساله و جوردن 21 ساله دارند که رنگ پوست همگی آنها چیزی بین رنگ پوست ماریا و لوسی است و به گزارش پرشین وی تنها آنها دورنگ پوست بسیار متفاوت از بقیه دارند.

لوسی سفید پوست می گوید:” حتی وقتی مانند هم لباس می پوشیم، هیچ کس باور نمی کند دوقلو هستیم و حتی مجبور شدیم برای اثبات آن به دوستانمان ، گواهی تولدمان را نشان آنها دهیم.”

چهره این خواهران دوقلو شما را متعجب خواهد ساخت  

چهره این خواهران دوقلو شما را متعجب خواهد ساخت

چهره این خواهران دوقلو شما را متعجب خواهد ساخت  

چهره این خواهران دوقلو شما را متعجب خواهد ساخت