ژست‌ عجیب منصوریان در جریان بازی پرسپولیس /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:منصوریان در مقابل پرسپولیس 90 دقیقه لب خط بود و مدام فریاد می کشید. تصاویری از منصوریان در جریان بازی پرسپولیس و نفت تهران ثبت شده که برای همه می تواند بسیار جالب باشد؛ زبان درازی او که معلوم نیست به چه دلیل است. بازی با پرسپولیس برای علیرضا منصوریان اینقدر حساس و حیاتی بود که 90 دقیقه کنار زمین ایستاد و فریاد کشید.او لحظه ای آرام و قرار نیست و به قول خودش مدام لب خط را می رفت و می آمد. او در لابلای این حرکاتش، واکنشی هم نشان داد که تقریبا شبیه به حرکاتی بود که ناصر ابراهیمی مربی پرسپولیس روزی لب خط انجام می داد.

ژست‌ عجیب منصوریان در جریان بازی پرسپولیس /تصاویر
ژست‌ عجیب منصوریان در جریان بازی پرسپولیس /تصاویر
ژست‌ عجیب منصوریان در جریان بازی پرسپولیس /تصاویر