ژست های عجیب یک عکاس روسی /تصاویر

ژست های عجیب یک عکاس روسی در اینستاگرام!

یک عکاس روسی به نام آنتوان چاروشین در صفحه اینستاگرام خود عکس های عجیبی منتشر میکند. او علاقه دارد تا در مراکز توریستی معروف دنیا اقدام به ایستادن بر روی سر خود کرده و از خودش عکس میگیرد. او یکسال است که این کار را ادامه میدهد.

.

ژست های عجیب یک عکاس روسی در اینستاگرام!+تصاویر

 ژست های عجیب یک عکاس روسی در اینستاگرام!+تصاویر

 ژست های عجیب یک عکاس روسی در اینستاگرام!+تصاویر

 ژست های عجیب یک عکاس روسی در اینستاگرام!+تصاویر

برترین ها