کارگاه کاشیکاری سنتی در خراسان /تصاویر

پورتال خبری واکنش: کارگاه کاشیکاری سنتی در خراسان شمالی تنها کاشیکاری سنتی است که دارای کوره پخت کاشی هم می باشد.کاشیکاری سنتی مساجد و اماکن متبرکه و همه مناطق خراسان شمالی برعهده این کارگاه است.