کار جالب پلیس ایرانی با یک سگ /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: در توضیح این عکس آمده است:هستند هنوز انسان هایی که در هر لباس و شغلی انسانیت و مهربانی رو فراموش نکرده اند؛تقسیم کردن نهار یک افسر نیروی ویژه پلیس بزرگراه با محبت و حوصله زیاد با حیوانات گرسنه/ بزرگراه تهران-کرج

کار جالب پلیس ایرانی با یک سگ /عکس