کار جالب یک ایرانی در بروكسل /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: یک جوان مشهدی در سفر به بروكسل به نمایندگی از ملت ایران: ایرانیان هرگونه حمله تروریستی را محكوم میكنند.

کار جالب یک ایرانی در بروكسل /عکس