کار عجیب پلیس تایلند /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:پلیس تایلند خیابان های «بانکوک» را بعد از انفجار روز دوشنبه تمیز می‌کند.

 کار عجیب پلیس تایلند