کاشت مواد مخدر ماری جوانا در شیراز /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: نیروی انتظامی شیراز طی ۲۴ساعت گذشته مکشوفاتی از قبیل مواد قاچاق، مواد مخدر، خودروهای سرقتی ،فیلم های غیر مجاز، مشروبات الکلی و دستگیری اتباع بیگانه بدست آورده است.

کاشت مواد مخدر ماری جوانا در شیراز /عکس