کتاب درسی داعش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:تصویری از کتاب های درسی داعش که در مدارس تحت اشغال این گروه تدریس می شود. کتاب فوق به نام “کتاب توحید” نوشته محمد بن عبدالوهاب است.

 

کتاب درسی داعش /عکس