کت گران قیمت محسن افشانی /عکس

محسن افشانی در حاشیه جشنواره فجر

تصویری از محسن افشانی در حاشیه جشنواره فجر را مشاهده می کنید البته با کت پوست مار!

کت  پوست مارِ محسن افشانی!

ایسنا