کمپین عجیب سلفی با جسد /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:گروهی از کاربران یک شبکه اجتماعی در روسیه وارد یک رقابت عجیب سلفی شدند.در این رقابت کاربران پس از گرفتن سلفی با جسد یک مرده آن را در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و در این بین بهترین سلفی برنده 10 تا 50 پوند جایزه خواهد شد. اما نکته عجیب آنجاست که در این رقابت ترسناک، کاربران باید در حین سلفی گرفتن با جسد مرده لبخند بزنند.

این کمپین که “سلفی با مرحومین” نامیده می شود، اکنون تحت پیگرد پلیس است.

 سلفی با جسد جایزه دارد!

 سلفی با جسد جایزه دارد!

سلفی با جسد جایزه دارد!

این کمپین در یک شبکه اجتماعی معروف در روسیه به نام “VK” که یکی از ورژن های فیس بوک است و حدود 70 میلیون کاربر دارد فعالیت می کند.

سلفی با جسد جایزه دارد!

 سلفی با جسد جایزه دارد!