کنسرت گروه آلمانی در حمام وکیل شیراز /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:کنسرت گروه سازهای زهی لایپزیگ آلمان شامگاه یکشنبه در مجموعه تاریخی-فرهنگی حمام وکیل شیراز برگزار شد.گروه نام آشنای چهار نفری سازهای زهی لایپزیک در سال 1988 افتتاح شده و تا کنون در شصت کشور جهان اجرا داشته و مورد استقبال و تشویق قرار گرفته،دریافت جوایز و ضبط سی دی های بسیار زیاد،این گروه را تبدیل به یکی از مهم ترین گروهای هنری آلمان نموده است. اعضای این گروه را ماتیاس موسدورف، یوهانس کنراد موک، ایوو باور و تیلمان بونیک تشکیل می دهند.

کنسرت گروه آلمانی در حمام وکیل شیراز /تصاویر

عکس هنرمندان موسیقی

کنسرت گروه آلمانی در حمام وکیل شیراز /تصاویر

عکس هنرمندان

کنسرت گروه آلمانی در حمام وکیل شیراز /تصاویر

موسیقی سنتی در حمام وکیل

کنسرت گروه آلمانی در حمام وکیل شیراز /تصاویر

موسیقی در مکان های تاریخی

کنسرت گروه آلمانی در حمام وکیل شیراز /تصاویر

هنرمندان خارجی در حمام وکیل

کنسرت گروه آلمانی در حمام وکیل شیراز /تصاویر

مکان های تاریخی