گاف جالب در سریال شهرزاد /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: سازندگان مجموعه‌های تلویزیونی بعضی اوقات گاف‌های جالبی می‌دهند. سریال شهرزاد نیز از این امر مستثنی نیست. در ششمین قسمت مجموعه ویدئویی شهرزاد، در صحنه واژگون شدن خودروی بزرگ آقا، خط افق نیز همراه با خودرو واژگون می‌شود! جالب تر آنکه بازیگران نیز از جای خود تکان نمی‌خورند.

.

گاف جالب در سریال شهرزاد /تصاویر

گاف جالب در سریال شهرزاد /تصاویر
گاف جالب در سریال شهرزاد /تصاویر
گاف جالب در سریال شهرزاد /تصاویر