گدایی با گوشی آیفون /تصاویر

گدایی با گوشی آیفون! آیا برای یک گدا هم آیفون لازم است؟ به نظر می آید در برخی کشورها مردم برای اینکه بتوانند مدل جدید گوشی آیفون را خریداری کنند راهی جز اقدام به گدایی پیدا نکرده اند!

1417777269_newphon1

1417777280_newphon_

1417777285_newphon0