گریم جالب مهناز افشار /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: سلفی عالی مهناز افشار با گریم دهه شصتی مربوط به پروژه “نهنگ عنبر 2”.
گریم جالب مهناز افشار /عکس