گریم عجیب چکامه چمن ماه در فیلم ترنج /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: چکامه چمن ماه عکس جدیدی از گریم خودش در فیلم ترنج را منتشر کرد.چکامه چمن ماه بازیگر سابق کشورمان با انتشار عکسی هایی صفحه شخصی اش را بروز کرد.چکامه چمن ماه خبر از حضور در یک فیلم جدیدی با گریمی متفاوت داده است که در ادامه چهره وی را مشاهده می کنید.

*****

دو تست گريم برای نقش اطلسی در فيلم ترنج

كاری از دوست هنرمندم محسن شادی بخش

تست گریم چکامه چمن ماه

گریم عجیب چکامه چمن ماه در فیلم ترنج /عکس

گریم متفاوت چکامه چمن ماه

گریم عجیب چکامه چمن ماه در فیلم ترنج /عکس