گزارش رسانه‌های انگلیسی از حضور دختران در پیست اسکی /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:تصاویر دیدنی از اسکی در ایران از نگاه رسانه انگلیسی!

Snapshot_2016-01-17_101226
Snapshot_2016-01-17_101244
Snapshot_2016-01-17_101257

Snapshot_2016-01-17_101312

Snapshot_2016-01-17_101330